IOS App
دانلود برنامه IOS
Android App
دانلود برنامه اندروید

راه حل "ای پی آی" یک راه حل مناسب و آسان برای وصل شدند با سیستم ما میباشد، با استفاده از این خدمات شما میتوانید سیستم خویش را با سیستم کریدت الکترونیکی ما وصل نموده و از خدمات آن مستفید شوید.

خدمات الکترونیکی بالا تا نیز به عنوان etopup می دانم راهی است که توسط آن مشتریان می تواند خطوط خود و عزیزان را بدون نیاز به خراش پین شارژ کند. این یک گزینه شارژ است که واحدهای تماس را قادر می سازد تا بدون پین منطقی

مشتری های ای پی آی ما در سراسر جهان

0

API Clients