IOS App
دانلود برنامه IOS
Android App
دانلود برنامه اندروید

شرکت ستاره گان متحد افتخار دارد که با نهاد های مختلف مانند شبکه های مخابراتی، بانک های تجارتی، صرافان و نهاد های مختلف که به مردم و کشور عزیز متعهد است همکاری می کنند. ما معتقدیم که بدست اوردن نتایج دراز مدت تنها از طریق همکاری با شرکای متعهد امکان پذیر است. با هم با شرکای خویش تلاش داریم تا در شگفایي وضعیت اقتصادی کشور سهم ارزنده را ایفا نمایم و با ایجاد فرصت های جدید و دسترسی هموطنان عزیز به محصولات و خدمات با کیفیت مصمم هستم تا سطح زندگی مردم خویش را بلند و بلنتر سازیم. لوگو های شرکت های مخابراتی و بانک های تجارتی که شرکت در ان اکاونت بانکی دارد. مشتریکین ما: ستاره گان متحد نه تنها با داشتن چینل وسیع عرضه محصولات و خدمات با کیفیت و قابل دسترس خویش در 34 ولایات و تمامی نقاط کشور افتخار دارد بلکه با تلاش های خستگی نا پذیر شبانه روزی نموده بلکه با داشتن محصولات و خدمات متنوع، ایجاد فضا اعتماد و درک خواسته های اساسی مشتریکین خویش تلاش نموده تا جایگاه خاص را برای خود کسب نماید. داشتن بشتر از 90 هزار فروشنده گان عمده و پرچون در سراسر کشور دست اورد است که جایگاه شرکت ستاره گان متحد را در میان رقبا خویش ممتاز ساخته.

خدمات