IOS App
دانلود برنامه IOS
Android App
دانلود برنامه اندروید

ما فروشندگان

شرکت ستاره گان متحد در سال 2006 آغاز به فعالیت نمود، این شرکت در اوایل کاری خود به شرکت های ایرانی برای فراهم نمودن مواد غذایی قرارداد نمودن بود، بعدا با شرکت مخابراتی ام تی ان در سال 2010 قرارداد سیم کارت را امضا نمود، این قرارداد یک گام جدید برای آغاز فعالیت های این شرکت در سکتور مخابراتی بود. در سال 2012 با شرکت اتصالات در عرصه توزیع سیم کارت و کریدت کارت قرارداد نمود به اثر سعی و تلاش تیم شرکت ستارگان این شرکت به عنوان توزیع کننده ممتاز در میان 10 توزیع کنند بزرگ برگزیده شد و جوایز با ارزشی را هم دریافت نمود. در سالهای 2015 الی 2018 با شرکت های روشن و افغان بیسیم در بخش توزیع سیم کارت و کریدت کارت قرارداد نمود و تا امروز با دستاورد های فراوان جریان دارد. در سال های 2018 الی 2022 با شرکت مخابراتی سلام به عنوان یگان توزیع کننده سیم کارت در سراسری کشور قرارداد نمود و همچنان پروجه مبایل کیاسک را تطبیق نمود که یکی از دستاوردهای موثر و مدرن در عرصه قانونی نمودن فروش سیمکارت شماریده میشود. در سال 2018 به آغاز کار در سیستم کریدت الکترونیکی یک گام مثبت را در عرصه آسان سازی و محفوظ سازی کریدت کارت ایجاد نمود که اکنون با داشتن بیشتر از 100،000 مشتری در تمام جهان فعالیت مینماید.

راجستر نمودن فروشنده

کانال کسب و کار

mgt 1
0

mgt 1
0

mgt 1
0

mgt 1
0

mgt 1
0

خدمات

برای آبادی کشور باهم کار میکنیم